acebookPoradnik

Etapy w terapii

W psychoterapii psychodynamicznej (czyli obejmującej całość człowieka) najważniejszy jest kontakt dwóch osób.

Takiej relacji nigdy nigdzie nie ma. Jest inaczej, kiedy słucha nas kilka osób, niż kiedy słucha nas jedna osoba.

Terapię można podzielić na następujące cztery etapy:
  • Etap namysłu - rozumienie swoich problemów. Pacjent uświadamia sobie, co powinno się zmienić, ale nie jest jeszcze w stanie tej zmiany zrealizować.
  • Etap przygotowania do działania - pacjent eksperymentuje ze zmianą. Zaczyna od zmiany w drobnych sprawach. Jeszcze nie w realnych sytuacjach, bez postanowienia o trwałości tej zmiany.
  • Etap działania - decyzja o konsekwentnej zmianie, która bardzo często wyraża się w zachowaniu zewnętrznym i nowych zachowaniach.
  • Etap utrzymania zmian - kontynuacja zmian zapoczątkowanych w psychoterapii.

Na początku terapii trudno jest z: motywacją, zaufaniem, wiarą. Kiedy pokona się tą trudność jesteśmy na najlepszej drodze do zwycięstwa nad własnymi słabościami, a to będzie procentować na całe życie. Na terapię nie można przychodzić od czasu do czasu jak do kina, bo to nie jest droga na skróty, a na skróty jest zawsze dłużej.

Terapia to inwestycja w siebie.

terapia, psychoterapia psychodynamiczna

przejdź do listy artykułów

Copyright © 2015-2023 Beata Gaszyńska

Back to top